O podjetju

OSNOVNI PODATKI O PODJETJU

Uradno ime podjetja: Montecristo SL, trgovina z oblačili d.o.o.
Skrajšano ime podjetja: Montecristo SL d.o.o.
Naslov podjetja: Stegne 11a, 1000 Ljubljana
Davčna številka: SI 41040040
Matična številka: 7104260000
Srg vpisa subjekta:  2016/29506
Datum vpisa subjekta v sodni register: 08.07.2016
Transakcijski račun: GB d.d., Kranj
IBAN:  SI 56 0700 0000 3117 476